نوشته‌ها

نقد در بازار شعر امروز ایران از مهدی سالاری نسب

نقد در بازار شعر امروز ایران از مهدی سالاری نسب در مجله ادبی نوپا شماره 3

 

نقد در بازار شعر امروز ایران از مهدی سالاری نسب

نقد در بازار شعر امروز ایران از مهدی سالاری نسب

 

 

 


مجلهٔ ادبی «نوپا» با رویکردی تازه در پی کشف استعدادهای شناخته نشده در عرصهٔ ادبیات می‌رود و شعرها و داستان‌ها را همراه با نقد منتشر می‌کند. مجلهٔ نوپا به سردبیری مجتبا نریمان در کنار انتشار مطالب ادبی، سعی دارد در شناخت شعر و داستان‌هایی که، دور از هرگونه حشو و زوایدِ تبلیغاتی و گذرا، ارزش ادبی و هنری دارند، به مخاطبان خود کمک کند و به آسیب‌شناسی ضعف‌ها و علل سقوطِ برخی جریانات ادبی بپردازد.


نشانی و شماره تماس

شماره تماس: 88527713 – 021

همراه: 383 0282 0912

نشانی: تهران، سهرودی شمالی، کوچه قرقاول، پلاک 36 ، واحد

ایمیل: ‏mail: nopa.magazine@gmail.com

واتساپ: WhatsApp: 0912-0282-383

کانال تلگرام مجله: https://t.me/nopa_magazine

 

 

در شناخت مثنوی

در شناخت مثنوی

من نمی‌گویم که آن عالیجناب
‎هست پیغمبر ولی دارد کتاب

‎«در شناخت مثنوی» کتابی ارزشمند برای شناخت مثنوی و مولانا، پژوهشی از دکتر مهدی سالاری‌نسب توسط انتشارات فرهنگ معاصر به‌چاپ رسید و روانهٔ بازار شد. #درشناختمثنوی اولین کتاب از مجموعهٔ «در شناخت نامورنامه‌ها»ست که شناخت‌نامه‌های بعدی در آینده‌ای نزدیک توسط انتشارات فرهنگ معاصر و به سردبیری مهدی سالاری‌نسب به چاپ خواهد رسید. برای شناختِ هرچه بیش‌ترِ این کتاب، بخشی از پیشگفتار را در ادامه خواهم آورد:

در شناخت مثنوی

در شناخت مثنوی مجله ادبی نوپا مهدی سالاری نسب

 

پیشگفتار

مقصود از این نوشته معرفیِ کتاب مثنوی معنوی است در شش فصل به شمار دفاتر مثنوی، با نظر به مطالب تاریخی، ساختاری و محتوایی، و با معرفی اجمالی مهم‌ترین شروح و پژوهش‌ها و نسخه‌های خطی و چاپی موجود از آن دو فصل اول عهده‌دار بررسی قشر و ماده مثنوی است، به عبارت دیگر این معرفی با اولٰی‌ترین اطلاعات سجلی یا شناسنامه‌ای آغاز می‌شود، از قبیل نام و نسب مثنوی، تعداد و ساختار دفاتر، اعلام متن و در نهایت چکیده‌ای از هر شش دفتر. دو فصل میانی به بحث صورت و محتوای مثنوی اختصاص دارد:

در فصل سوم گفتاری دربارهٔ سرچشمه‌های فکری و فرهنگی و سپس شمه‌ای از بنیادی‌ترین اصول و بینش‌های مثنوی می‌آید و فصل چهارم مهم‌ترین عناصر ساختاری و هنری و مختصات زبانی، واژگانی و روایی آن را برمی‌شمارد.

دو فصل آخر، باز از جهت دیگر بازگشتی‌ست به موضوعات بیرونی و جنبی: فصل پنجم به شروح مثنوی، تحقیقات صورت گرفته دربارهٔ آن و ترجمه‌های مثنوی به زبان‌های دیگر اختصاص می‌یابد و در فصل ششم نسخه‌های خطی و چاپی کتاب معرفی می‌شود. این‌گونه، سیاحت خود را در ساحت مثنوی کامل می‌کنیم، از بیرونی‌ترین و قشری‌ترین عناصر به درونی‌ترین و جوهری‌ترین بینش‌ها و مختصات زیبایی‌شناختی می‌رویم و باز از جهت دیگر به وجوه بیرونی و ظاهری بازمی‌گردیم.

 

 

 

مجلهٔ ادبی «نوپا» با رویکردی تازه در پی کشف استعدادهای شناخته نشده در عرصهٔ ادبیات می‌رود و شعرها و داستان‌ها را همراه با نقد منتشر می‌کند. مجلهٔ نوپا به سردبیری مجتبا نریمان در کنار انتشار مطالب ادبی، سعی دارد در شناخت شعر و داستان‌هایی که، دور از هرگونه حشو و زوایدِ تبلیغاتی و گذرا، ارزش ادبی و هنری دارند، به مخاطبان خود کمک کند و به آسیب‌شناسی ضعف‌ها و علل سقوطِ برخی جریانات ادبی بپردازد.


مدیر مسئول و سردبیر:

مجتبا نریمان

نشانی و شماره تماس

شماره تماس: 88527713 – 021

همراه: 383 0282 0912

نشانی: تهران، سهرودی شمالی، کوچه قرقاول، پلاک 36 ، واحد

ایمیل: ‏Email: nopa.magazine@gmail.com

واتساپ: WhatsApp: 0912-0282-383

کانال تلگرام مجله: https://t.me/nopa_magazine