نمایشنامهٔ قلندرخونه نوشته ایرج صغیری

نمایشنامهٔ قلندرخونه منتشر شد

نمایشنامهٔ قلندرخونه نوشتهٔ ایرج صغیری در دو نسخه بوشهری و زبان معیار، در یک کتاب منتشر شد. نقد نجف دریابندری بر این نمایش و گفت‌وگوی مجتبا نریمان با ایرج صغیری نیز ضمیمهٔ این کتاب آورده شده است. این نمایش که از جمله نمایش‌های تحسین‌شدهٔ جشن هنر شیراز ۱۳۵۳ و از موفق‌ترین اجراهای سال ۱۳۵۴ تئاترشهر بود، اینک بعد از سال‌ها دوباره روانهٔ کتاب‌فروشی‌ها شد.

نجف دریابندری در بخشی از نقد خود بر این نمایش آورده است:

«… نمایش «قلندرخونه» برای آدمی مانند نویسندۀ این سطور که زبان آن را می‌فهمد و با عناصر فرهنگی آن آشنا است قطعاً معنی و گیرایی دیگری دارد که نمی‌توان انتظار داشت برای همه داشته باشد، ولی قطع نظر از جنبه‌هایی که امثال من ممکن است در آن دیده باشیم، گمان می‌کنم که این نمایش برای غالب تماشاگران خود چه از حیث غنای جنبه‌های تجسمی و چه از حیث صدا و چه از حیث بازی‌های مطمئن و صمیمانه لحظه‌های خرسند کنندۀ فراوان داشته است.»

چاپ نخست این کتاب به سال ۱۳۵۳ توسط رادیوتلویزیون ملی ایران و چاپ دوم آن به سال ۱۳۹۰ نشرقطره برمی‌گردد.

چاپ سوم قلندرخونه در ۱۳۶ صفحه قطع رقعی با قیمت ۵۰ هزار تومان توسط انتشارات نریمان چاپ و منتشر شد.

‏www.narimanpub.com
‏https://t.me/narimanpub