مطالب توسط no@pa_admin

نخستین شمارهٔ مجلهٔ ادبیِ «نوپا» منتشر شد

نخستین شمارهٔ مجلهٔ ادبیِ «نوپا» منتشر شد. نخستین شمارهٔ مجلهٔ ادبیِ «نوپا» منتشر شد.     نخستین شمارهٔ مجلهٔ ادبیِ «نوپا» منتشر شد. مجلهٔ نوپا شمارهٔ بهار ۱۳۹۹ از شنبه، سوم اسفند در کتابفروشی‌ها و کیوسک‌های سراسر کشور توزیع خواهد شد. نوپا، مجله‌ای برای مطالعهٔ نقادانهٔ شعر و داستانِ کوتاهِ فارسی.     مجله ادبی […]

,

شماره دوم نوپا منتشر شد

شماره دوم نوپا منتشر شد لینک های خرید نسخه دیجیتال و آدرس خرید نسخه چاپی به زودی در سایت قرار داده خواهد شد.         مجلهٔ ادبی «نوپا» با رویکردی تازه در پی کشف استعدادهای شناخته نشده در عرصهٔ ادبیات می‌رود و شعرها و داستان‌ها را همراه با نقد منتشر می‌کند. مجلهٔ نوپا […]

,

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (6)

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (6) گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (6) ، گزیده شماره اول       مجلهٔ ادبی «نوپا» با رویکردی تازه در پی کشف استعدادهای شناخته نشده در عرصهٔ ادبیات می‌رود و شعرها و داستان‌ها را همراه با نقد منتشر می‌کند. مجلهٔ نوپا به سردبیری مجتبا نریمان در کنار […]

,

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (5)

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (5) گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (5) ، گزیده شماره اول       مجلهٔ ادبی «نوپا» با رویکردی تازه در پی کشف استعدادهای شناخته نشده در عرصهٔ ادبیات می‌رود و شعرها و داستان‌ها را همراه با نقد منتشر می‌کند. مجلهٔ نوپا به سردبیری مجتبا نریمان در کنار […]

, ,

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (4)

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (4) گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (4) ، گزیده شماره اول     مجلهٔ ادبی «نوپا» با رویکردی تازه در پی کشف استعدادهای شناخته نشده در عرصهٔ ادبیات می‌رود و شعرها و داستان‌ها را همراه با نقد منتشر می‌کند. مجلهٔ نوپا به سردبیری مجتبا نریمان در کنار انتشار […]

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (3)

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (3) گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (3) ،گزیده شماره اول گزیده شماره اول     مجلهٔ ادبی «نوپا» با رویکردی تازه در پی کشف استعدادهای شناخته نشده در عرصهٔ ادبیات می‌رود و شعرها و داستان‌ها را همراه با نقد منتشر می‌کند. مجلهٔ نوپا به سردبیری مجتبا نریمان در […]

,

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا ، گزیده شماره اول2 گزیده شماره اول2     مجلهٔ ادبی «نوپا» با رویکردی تازه در پی کشف استعدادهای شناخته نشده در عرصهٔ ادبیات می‌رود و شعرها و داستان‌ها را همراه با نقد منتشر می‌کند. مجلهٔ نوپا به سردبیری مجتبا نریمان در کنار […]

,

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (2)

گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (2) گزیده شماره اول مجله ادبی نوپا (2) ، گزیده شماره اول       مجلهٔ ادبی «نوپا» با رویکردی تازه در پی کشف استعدادهای شناخته نشده در عرصهٔ ادبیات می‌رود و شعرها و داستان‌ها را همراه با نقد منتشر می‌کند. مجلهٔ نوپا به سردبیری مجتبا نریمان در کنار […]