مجموعه‌داستانِ «به مادرم بگویید، دیگر پسر ندارد» نوشتهٔ مجتبا نریمان

مجموعه‌داستانِ «به مادرم بگویید، دیگر پسر ندارد» نوشتهٔ مجتبا نریمان، منتشر شد. این مجموعه، شامل بیست‌وسه داستانِ کوتاه است که برخی داستان‌ها پیش‌تر در مجلاتی چون نوشتا، همشهری داستان، برگ هنر، سیاه‌مشق و کرگدن به‌چاپ رسیده است. برگردان به انگلیسیِ نخستین داستانِ مجموعه توسط سهراب دریابندری ضمیمهٔ پایانیِ کتاب است.

«به مادرم بگویید، دیگر پسر ندارد»
مجتبا نریمان
انتشارات نریمان
چاپ ا‌ول ۱۳۹۹
۱۵۶ صفحه
۳۰ هزار تومان

‏www.narimanpub.com
‏https://t.me/narimanpub