«سفر دور و‌ دراز به وطن» سه نمایش‌نامهٔ تک‌پرده‌ای نوشتهٔ یوجین اونیل

سفر دور و‌ دراز به وطن نوشته یوجین اونیل

«سفر دور و‌ دراز به وطن» بعد از شصت‌وسه سال تجدید چاپ شد. چاپِ نخستِ این کتاب به فروردین سال 1337 بازمی‌گردد. این مجموعه نمایش‌نامه‌های #یوجیناونیل ترجمهٔ صفدرتقیزاده و #محمدعلیصفریان، شصت‌وسه سال پیش توسط انتشارات نیل به‌چاپ رسید و چاپ دوم آن نیز امسال از سوی انتشارات نریمان منتشر شد. این‌که چرا و چه شد که بیش از نیم قرن کتابی چنین ارزشمند و آموزنده نادیده گرفته شد و از انتشار مجدد بازماند، خود بحثی مفصل می‌طلبد که جای آن این‌جا نیست. این سه نمایش‌نامه همراه با متن سخنرانی پروفسور کوئین‌بی که در سال 1335 در باشگاه نفت آبادان ایراد کرد و در ابتدای کتاب آمده کتابی آموزنده برای دانشجویان ادبیات نمایشی و علاقه‌مندان به تئاتر و تاریخِ آن است.

سفر دور و دراز به وطن
سه نمایش‌نامهٔ تک‌پرده‌ای
نوشتهٔ یوجین اونیل
ترجمهٔ صفدر تقی‌زاده و محمدعلی صفریان
چاپ دوم انتشارات نریمان
۱۴۸ صفحه
۳۰ هزار تومان

www.narimanpub.com
https://t.me/narimanpub