می توانید نسخه دیجیتال را از فروشگاههای آنلاین زیر خریداری و دانلود نمایید.

مجله ادبی نوپا (شماره اول)

مجله ادبی نوپا (شماره 2)