آناکریستی نوشته یوجین اونیل

آناکریستی بعد از ۵۷ سال دوباره منتشر شد

چاپ نخستِ این کتاب به فروردین سال 1343 برمی‌گردد. «آناکریستی» در آن سال از سوی مؤسسۀ انتشارات فرانکلین و شرکت سهامی نشر اندیشه منتشر شد و اینک بعد از پنجاه‌وهفت‌سال توسط انتشارات نریمان و با همکاری انتشارات فارابی به‌چاپ رسدید.
سال گذشته نیز کتاب «سفر دور و دراز به وطن» سه نمایشنامۀ تک‌پرده‌ای از همین نویسنده و همین مترجمان بعد از شصت‌وسه‌سال دوباره چاپ و روانۀ کتاب‌فروشی‌ها شد.
نثر دیالوگ‌های شخصیت‌ها در نمایشنامه‌های یوجین اونیل عامیانه و دشوار است. در دیالوگ‌های اونیل، کلمات به صورت شکسته و با لهجۀ کارگرهای کشتی‌های باربری ادا می‌شوند که این ویژگی تا حد ممکن در ترجمۀ فارسی نیز منعکس شده است. نثر شکسته‌ای که مترجمان این کتاب، با دقت در انتخابِ واژه‌ها، به فارسی درآوردند تا احساسِ گفتارِ شخصیت‌هایی که توسط اونیل خلق شده‌اند را به به مخاطب فارسی‌زبان انتقال دهند. این برگردانِ فارسی به قلم دو استعداد برجسته و فعالِ عرصۀ ادبیات در آن سال‌ها، یعنی مرحوم صفدر تقی‌زاده و محمدعلی صفریان صورت پذیرفت که بعدها هریک خود به اساتید برجستۀ این عرصه بدل شدند.